Ξ  

 SOBRE A DEFICIÊNCIA VISUAL

 

Calendário de actualizações | 2021  

  Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho
  01 07 13 19 25 31   01 07 13 19 25     01 07 13 19 25 31   01 07 13 19 25     01 07 13 19 25 31   01 07 13 19 25  
  02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26  
  03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27  
  04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28  
  05 11 17 23 29     05 11 17 23       05 11 17 23 29     05 11 17 23 29     05 11 17 23 29     05 11 17 23 29  
  06 12 18 24 30     06 12 18 24       06 12 18 24 30     06 12 18 24 30     06 12 18 24 30     06 12 18 24 30  
  Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro
  01 07 13 19 25 31   01 07 13 19 25 31   01 07 13 19 25     01 07 13 19 25 31   01 07 13 19 25     01 07 13 19 25 31
  02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26     02 08 14 20 26  
  03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27     03 09 15 21 27  
  04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28     04 10 16 22 28  
  05 11 17 23 29     05 11 17 23 29     05 11 17 23 29     05 11 17 23 29     05 11 17 23 29     05 11 17 23 29  
  06 12 18 24 30     06 12 18 24 30     06 12 18 24 30     06 12 18 24 30     06 12 18 24 30     06 12 18 24 30  

 

   XX  Textos didácticos       XX  A Cegueira na literatura      XX Saúde dos Olhos       XX  A Cegueira no cinema       XX  Legislação


        Maria José Alegre                                                                                                  Siga este site no Facebook.     Siga este site no Twitter    Envie um email à Webmaster do Site